GIMP Thay đổi kích thước Kích thước hình ảnh Xuất dưới dạng cửa sổ

2 cách để thay đổi kích thước hình ảnh trong GIMP

GIMP là một trình chỉnh sửa ảnh miễn phí cho máy tính. Nếu bạn cố gắng tìm kiếm công cụ Thay đổi kích...
Instagram에서 좋아요를 누른 게시물 확인

Cách xem tất cả nhận xét bạn đã đưa ra trên...

Hãy hình dung điều này - bạn đang cuộn qua nguồn cấp dữ liệu Instagram của mình vào đêm muộn và bạn nhận xét...